• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Протидія булінгу

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Безпечна школа Нік Вуйчич

Організації, які займаються проблемами булінгу в Україні

НАКАЗ № 77-О

Про створення безпечного освітнього середовища, антибулінгової політики, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2020/2021 н.р.від 02.07. 2020

Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Конвенції ООН про права дитини, наказу МОН від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.02.2018 № 2657-VIII, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229, листа МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480, методичним рекомендаціям щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, Закону України «Протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3799-І, Розпорядженням КМУ від 06.12.2019 № 56 «План заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», на виконання Указу Президента України від 18.05.2019 № 2892019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», листа МОН Указ Президента від 13.10.2015 № 580 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020» та наказу від 29.07.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу МОН від 16.06.2015 № 641», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України», виконання Плану заходів МОН України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (наказу МОН України від 03.03.2016 № 214), листа МОНУ від 27.07.2017 №1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», з метою організації роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити комплексний План-заходів щодо створення у 2020/2021 навчальному році безпечного освітнього середовища та протидії булінгу, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (додаток 1).

2. Призначити відповідальною за реалізацію антибулінгової політики в навчальному закладі соціального педагога Шафорост А.В.

3. Соціальному педагогу школи Шафорост А.В..:

3.1.Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом-заходів створення у 2020/2021 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

3.2.Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами з питань безпечного середовища серед учнів та підлітків.

3.3.Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між дітьми протягом 2020/2021 навчального року.

3 4.Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів.

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Залевській Н.М.:

4.1. Взяти під особистий контроль виконання Плану-заходів щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

4.2. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному контролі.

5. Заступнику директора Орловій О.І. забезпечити належний контроль за чергуванням вчителів.

6.Класним керівникам 1-11 класам:

6.1.Забезпечити виконання Плану-заходів щодо створення у 2020/2021 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок в навчальному закладі.

6.2.Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

6.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного)

6.4. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу.

6.5.Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою попередження проявів насильства або негативний явищ.

6.6. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.

6.7. Терміново повідомляти адміністрацію школи щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

6.8. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

6.9. Проводити разом з психологом діагностику психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх однокласників.

6.10. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

6.11. При плануванні виховної роботи на 2020/2021 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики дитячих правопорушень та безоглядності.

6.12. Посилити індивідуальну роботу зучнями, схильними до правопорушень та їх батьками.

6.13. Проводити години спілкування «Мобінг», «Булінг».

6.14. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати за їх дотриманням.

7. Практичному психологу Яровій О.М.:

7.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

7.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

7.3. Розробити індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику».

7.4. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної поведінки та жорстокості; своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики.

7.5. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища в навчальному закладі.

7.6. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

7.7. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

7.8. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження і подолання булінгу.

7.9. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

8. Завідуючий бібліотекою Чебуренко Т.В. створити в бібліотеці закладу постійнодіючі тематичні виставки з питань безпечного освітнього середовища.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор БНВК

імені Костянтина Могилка С.Г. Мазур


БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Тиждень природничихнаук 25.11.2019 – 29.11.2019

Девіз: «З природою живи у дружбі, то й буде вона тобі на службі»

1.

День боротьби зі СНІДом. Акція «Червона стрічка»

29.11.

Антонюк І.І.

2.

День захисту домашніх тварин (30.11.)

«Урок доброти» (про гуманне та відповідальне ставлення до тварин)

Фото виставка «Наші домашні улюбленці»

25.11 – 29.11

27.11

29.11

1 -11 кл

Антонюк І.І.

3.

Фото виставка «Ми мандруємо»

25.11 – 29.11

6-7 кл

Русенко М.В.

4.

Круглий стіл «Вплив алкоголю на організм»

25.11

11-А

Антонюк І.І.

5.

Гра «Суд над алкоголізмом»

26.11

11–Б

Антонюк І.І.

6.

Виставка плакатів про небезпеку алкоголізму

25.11 – 29.11

6

Майстер-клас «Надання першої допомоги при зупинці дихання»

26.11

27.11

8 –А

10-А

11-Б

8 – Б

6 – А

Антонюк І.І.

7.

Конференція «Світлові явища»

26.11

9-Б

Клязьміна С.А.

8.

Тренінг на тему «Раціональне використання природних ресурсів»

9 –А, 9 –Б

Русенко М.В

9.

Урок-бесіда «Друге життя відходам»

8 –А, 8 –Б

Русенко М.В

10.

«Гра «Уявна подорож по карті»

6 –А

Русенко М.В

11.

Семінар «Малі тіла Сонячної системи»

27.11

11 –Б

Хомутова Т.О.

12.

Конференція «Планети – гіганти»

28.11

11 –А

Хомутова Т.О.

13.

Вікторина «Перший мільйон»

26.11

8 –А

Чабанова Т.О

14.

«Цікава Хімія»

26.11

7-Б

Чабанова Т.О.

Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху

На виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 231-р, листа управління освіти і науки Бориспільської міської ради від 26.03.2019 № 03-14-498 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху», наказу по школі від 04.04.2019 № 49-О «Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху», з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у навчальному закладі з 11 по 18 листопада 2019 року проведено другий етап Тижня безпеки дорожнього руху

№ з/п

Заходи

клас

Дата

Форма проведення

1

Оперативно-методична нарада з класними керівниками та вчителями щодо організації вищезазначеного заходу

11.11.19

2

Оновлення інформаційних стендів з ТБ у класних кімнатах

11.11.19 – 15.11.19

3

Книжкова виставка для учнів початкової школи «Правила маленького пішохода»

1-4

11.11.19 – 15.11.19

5

Масово-пізнавальні заходи з вивчення та повторення Правил дорожнього руху для молодших школярів

1-4

11.11.19 – 15.11.19

уроки-мандрівки, уроки-казки, уроки-екскурсії, інсценізації, вистави

6

Проведення профілактичних бесід з безпеки дорожнього руху

5-11

11.11.19 – 15.11.19

Бесіди, інструктажі

7

Інтерактивна гра «Маршрут безпеки»

5-7

12.11.19

Інтерактивна гра

8

Зустріч учнів з інспекторами патрульної поліції

8-9

14.11.19

Зустріч

9

«Безпека дітей на дорозі», «Увага. Перехрестя»

1-11

11.11.19 – 15.11.19

Батьківські збори, інформація для батьків

10

Рухливі ігри з правил дорожнього руху

ГПД 1-2

11.11.19 – 15.11.19

Рольові ігри

12

«Хвилинка щодо правил безпечної поведінки на вулицях»

1-11

11.11.19 – 15.11.19

Тренаж-нагадування

13

Підведення підсумків проведення Тижня

18.11.19


Заходи з попередження ДТП, акції та флешмоби: у Борисполі відбувся тиждень безпеки дорожнього руху з 11 по 15 листопада 2019р. /Files/images/marshrut_bezpeki/viber_image_2019-11-14_20-00-24.jpgВулична акція "Керуй" спільно з БПП Відео

15 листопада - єдиний національний урок "Безпечна країна".

/Files/images/marshrut_bezpeki/др7.jpg

/Files/images/marshrut_bezpeki/др4.jpg

/Files/images/marshrut_bezpeki/др9.jpg

/Files/images/marshrut_bezpeki/др16.jpg

/Files/images/marshrut_bezpeki/др18.jpg

ПЛАН

проведення «Тижня основ здоров’я»

та «Тижня безпеки життєдіяльності»

у НВК ім. Костянтина Могилка

квітень, 2019 рік

22.04.2019

1. Оформлення виставки в бібліотеці « Надзвичайні ситуації природного та техногенного походження»

2. Випуск стінгазет до Дня ЦЗ та «Тижня безпеки життєдіяльності»

23.04.2019

1.Проведення відкритих уроків з основ здоров’я у 1-7-х класах «Сам удома, сам надворі»

2. Зустріч з представником управління з надзвичайних ситуацій (8-11 класи)

24.04.2019

1. Консультація класних керівників 1-4, 5-9, 10-11 класів

2. Практична гра « Організація першої допомоги та проведення рятувальних робіт у школі»

24.04.2019

1. Проведення виховних годин з теми «Надзвичайні ситуації техногенного походження»

25.04.2019

1. Єдина виховна година «Пам’ять Чорнобиля» (1-11 класи).

25.04.2019

1. Випуск стіннівок на тему «Попереджений – значить озброєний!»

26.04.2019

1. Проведення Дня ЦЗ:

n Проведення класних годин «Надзвичайні ситуації і їх вирішення»

n Евакуація учнів

n Поведення змагань з ЦЗ

n Підведення підсумків та нагородження переможців

ПЛАН

проведення Дня Цивільного захисту в

НВК ім. Костянтина Могилка

26 квітня 2019 року

Заходи

Клас

Час

Кабінет

Відповідальний

1.

Урок безпечної поведінки на вулицях міста «Подорож у місто небезпек»

8.00 – 8.45

2

1

7

3

Синьоока І.Я.

Кириленко О.І.

Кирвел Р.І.

Могильна І.Г.

2.

Урок «Квітка вогню» (причини виникнення пожеж та способи їх попередження. Дії дитини при виникненні пожежі)

8.00 – 8.45

4

6

5

Ковальчук Т.М.

Лепетун С.В.

Соломоненко І.В.

3.

Урок «Квітка вогню» (причини виникнення пожеж та способи їх попередження. Дії дитини при виникненні пожежі)

9.30-10.15

2

1

7

Литвиненко Л.М.

Генюк Л.В.

Пастухова О.О.

4.

Теоретико-практичне заняття «Способи захисту органів дихання»

9.30-10.15

3

5

4

Чоботок Т.Ю.

Скрипник Т.М.

Романюк Л.В.

5.

Теоретико-практичне заняття «Способи захисту органів дихання»

8.00 – 8.45

20

13

12

Спічко В.В.

Ярова О.М.

Богатих Н.Д.

6.

Теоретико-практичне заняття «Перша допомога при пораненнях. Накладання первинних стерильних пов’язок, джгута й закрутки»

8.00 – 8.45

10

14

Король Ю.В.

Пічкурова Т.Ю.

7.

Теоретико-практичне заняття «Гідрологічні надзвичайні ситуації. Дії під час паводків»

8.00 – 8.45

11

18

Кравченко Л.М.

Шафорост А.В.

8.

Теоретичне заняття «Зовнішнє та внутрішнє опромінення. Потрапляння радіонуклідів до організму. Накопичення та виведення радіонуклідів»

8.00 – 8.45

19

15

Берегеля О.А.

Русенко М.В.

9.

Теоретико-практичне заняття «НС природного характеру. Екологічні катастрофи. Поведінка людини в зоні екологічного лиха»

8.00 – 8.45

8

8

Юріна Л.П.

Герасимова Л.П.

10.

Теоретико-практичне заняття «НС техногенного походження»

10а

10б

8.00 – 8.45

9

16

Литовка Т.Г.

Антонюк І.І.

11.

Теоретико-практичне заняття «НС техногенного походження»

11а

11б

8.00 – 8.45

17

17

Гапон Т.М.

Томенко Л.О.

12.

Дії учнів та вчителів після сигналу «Увага всім!»

9.00

13.

Загальношкільна лінійка

9.00-9.15

14.

Робота по станціях (згідно додатків 3,4)

9.30-14.00

РОБОТА ПО СТАНЦІЯХ (1-4-і класи)

Клас

Завдання

Опис завдання

Відповідальні

1

1-2 клас

«Веселі старти»

Класоводи готують цікаві естафети. Команда має свою емблему, назву, девіз, капітана. Необхідний матеріал: спортивний інвентар

Ковальчук Т.М.

Лепетун С.В.

Соломо ненко І.В.

Синьоока І.Я.

Кириленко О.І.

Кирвел Р.І.

2

3-4 клас

«Веселковий експрес»

1) Конкурс «Розумники й розумниці» - відповіді на запитання з курсу «Основи здоров’я»;

2) Вікторина «Бориспіль – рідне місто моє»;

3) Практичне заняття «Перша допомога при опіках»;

4) Практичне заняття «Перша допомога при тепловому/сонячному ударі»;

5) Конкурс «Увага, дорога!» (знання знаків, ПДР і т.д.);

6) Конкурс «Влучні стрілки» (збивання кегль);

7) Конкурс капітанів;

8) Конкурс малюнка на тему «ЦЗ»;

9) Вікторина «Я – сам вдома»;

10) Конкурс «Гасіння пожежі» («Водоноси»)

Чоботок Т.В.

Самаруха Г.В.

Романюк Л.В.

Литвиненко Л.М.

Генюк Л.В.

Пастухова О.О.

РОБОТА ПО СТАНЦІЯХ (5-11-і класи

№ станції

Назва станції

Опис завдань

Відповідальні

1

«Теренова гра»

Пічкурова Т.Ю.

Литовка Т.Г.

2

Конкурс плакатів «Моя безпека»

Команда створює на дану тему колаж, малюнок, композицію… (оцінюється оригінальність і креативність)

Ярова О.М.

Єфімова Н.М.

3

«Смуга перешкод»

На час: підтягування, руко хід, стрибки через колеса.

Бондаренко Г.М.

Литовка Т.Г.

4

«Рятівник 1»

Теоретичні питання

Матусар Н.К.

Ґудзь М.Ф.

5

«Рятівник 2»

Практичне заняття (допомога при різних травмах, транспортування потерпілого)

Герасимова Л.П.

Дерев’янко О.М.

6

«Увага, небезпека!»

Теорія + практика (засоби індивідуального захисту)

Корніловська Н.Є.

Пічкурова Т.Ю.

7

«Гасіння пожежі (Водоноси)»

5 чоловік з команди у протигазах ложкою переносять воду з однієї чашки в іншу

Лебеда Н.І.

Самойлова Л.А.

8

«Конкурс капітанів»

Вікторина для капітанів (тема «Чорнобиль»)

Берегеля О.А.

Антонюк І.І.

9

«Увага, дорога!»

Знання правил дорожнього руху та дорожніх знаків

Шафорост А.В., патрульна поліція

10

«Влучні стрілки»-1

5 чоловік з команди роблять по 10 кидків у баскетбольне кільце

Гапон Т.М.

Павлишина А.В.

11

«Веселі обручі»

5 чоловік з команди пролазять через ряд обручів (враховується швидкість)

Чабанова Т.О.

Дорохіна Н.П.

12

«Стрибки на скакалці»

5 чоловік з команди (враховується загальна сума)

Богатих Н.Д.

Момот І.М.

13

«Стрибки у довжину»

Кожен учасник команди стрибає у довжину (враховується найкраща відстань).

Юріна Л.П.

Кравченко Л.М.

14

«Гусячий крок»

Довжина ділянки – 10 м. Кожен учасник команди (10 чоловік) в повному присяді долає цю відстань. Команда повинна подолати ділянку від контрольної лінії до фінішу.

Проценко І.В.

Олешко Л.О.

15

«Стрибки через мотузку»

Учасники команди одночасно беруть участь у змаганні: 2 гравця розташовуються з різних боків мотузки та починають розкручувати її, 8 інших гравців команди одночасно починають стрибати через мотузку. Відведений час на проведення цього етапу – 2 хвилини. За цей час команда може робити помилки та починати стрибати знову. Зараховується загальна кількість стрибків за відведений час.

Русенко М.В.

Чередніченко Ю.В.

16

«Влучні стрілки»-2

Збивання кеглів (10 спроб)

Король Ю.В.

Спічко В.В.


/Files/images/tso/ц17.jpg

/Files/images/tso/ц26.jpg

/Files/images/tso/ц21.jpg

/Files/images/tso/ц20.jpg

/Files/images/tso/ц6.jpg

/Files/images/tso/ц8.jpg


Інспектором по зв'язках з громадськістю Ронським О.О. 28 вересня в БНВК ім. К. Могилка було проведено з учнями 1-х класів лекцію з елементами практичного заняття «Безпечна дорога додому»/Files/images/pravo/4б.jpg

03/09/18 Вступний інструктаж з правил дорожнього руху та загальні правила поводження на вулиці та подорозі в школу та зі школи. Особиста безпека учнів після уроків. Інспектор Батальйону патрульної поліції м. Бориспіль Ронський О.О. Учні 5 класів/Files/images/zustrchi/20180903_143003.jpg

16.02.2017р. відбулася зустріч учнів 9-10-х класів з головним спеціалістом Служби у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради Вичевською Світланою Іванівною. Темою розмови була культура комунікації учнів старших класів у мережі Інтернет. Обговорювалися небезпеки, відповідальне ставлення до різних видів он-лайн діяльності.

Інструкція про проведення евакуації дітей в разі виникнення надзвичайної ситуації чи небезпечних подій

Правила поведінки на льоду

/Files/images/den_tsz/IMG_20160429_103612.jpg

/Files/images/den_tsz/IMG_20160429_103704.jpg

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності учнів під час зимових канікул

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул

Безпечне середовище Абетка щодо безпечної поведінки дівчат, хлопців.

Загальні правила безпеки при загрозі терористичного акту

Небезпечні знахідки

Безпечне місце (саморегуляція)

02.11.2016–30.11.2016 року у навчальному закладі проходить місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти надорозі!»

09.10.2016 учні 7-а класу відвідали практичне заняття з техніки безпеки, організоване Бойком Сергієм Олександровичем, батьком учениці Бойко Лізи, який є волонтером, на базі міського військомату. Метою заняття було: ознайомлення з арсеналом сучасної зброї, правилами поводження з небезпечними знахідками і бибухівкою. Майстер - клас із тактичного володіння зброєю проводив волонтер, громадський активіст Владислав Бігун, нагороджений медаллю " За Гідність та патріотизм". Учні мали можливість приміряти армейські обладунки, розібрати та зібрати автомат, випробувати себе у тірі. Школа висловлює подяку за забезпечення високого рівня героїко- патріотичного виховання молоді.

/Files/images/zustrchi/084.JPG

/Files/images/IMG_20151117_125736.jpg


Заплановані та проведені заходи


з/п

Заходи

Відповідальний

1

Бесіди з учнями щодо попередження дорожньо-транспортних пригод наступної тематики: «Вулиці нашого міста», «Дорожні знаки – твої надійні друзі», «Дорожні знаки та дорожня розмітка», «Як діяти при ДТП», «Твої рятувальники: швидка медична допомога, автоінспекція, міліція» із відповідним записом про проведення у класному журналі

Класні керівники, класоводи

2

Розміщення в щоденниках учня схеми безпечного маршруту руху на шляху від дому до школи

Класні керівники, класоводи

3

Батьківські збори: «Безпека дітей на дорозі», «Азбука дороги», «Увага. Перехрестя»

Голови батьківських комітетів

4

Щоденнийтренаж-нагадування «Хвилинка про правила безпечної поведінки на вулицях» на останніхуроках

Вчителі

5

Рухливі ігри з правил дорожнього руху

Вихователі ГПД

6

Книжкова виставка з правил дорожнього руху

Бібліотекар Дубровська Т.В.

7

Конкурси та вікторини «Знай та виконуй ПДР»

Педагог-організатор Томенко Л.О.,

8

Випуск стіннівок, конкурс малюнків на відповідну тематику

Класні керівники, класоводи

9

Зустріч з інспектором ВДАЇ лейтенантом міліції Осиповим В.В.

Соціальний педагог Шафорост А.В.

10

Виступ агітбригади «Вивчи правила і знай та завжди їх пам’ятай»

Учнівське самоврядування

11

Тематичні заняття, уроки-мандрівки, уроки-казки, уроки-екскурсії, інсценізації «Азбука дорожнього руху», «Подорож в країну дорожніх знаків», «І звірята навіть знають – на дорозі не грають» для учнів початкових класів

Класоводи

27 квітня 2018 року у нашому закладі відбулися різні заходи з цивільного захисту з метою підвищення готовності та вдосконалення підготовки учнів до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та закріплення знань, вмінь та навичок вихованців щодо захисту від небезпечних наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, формування та розвитку у дітей високих морально- психологічних якостей. В програмі проведення " Дня цивільного захисту" - уроки безпечної поведінки, теоретико- практичні заняття, робота по станціях.

На головну

Кiлькiсть переглядiв: 1045

Коментарi