• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Структура організації навчально-виховного процесса

Педагогічний колектив нашої школи працює над реалізацією науково-методичної проблеми:
« Розвиток креативності учнів засобами продуктивного навчання з метою оволодіння ними стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості»
План реалізації науково-методичної проблеми школи

Етап

Зміст роботи

Термін

Очікуваний результат

Діагностичний етап

· аналіз стану навчально-виховного процесу

· проведення мікро-досліджень серед учителів

· проведення анкетування серед учнів

· обробка інформації

2016 –

2017 н.р.

· виявленняпроблеми

· обґрунтування її актуальності

Теоретичне обґрунтування проблеми

· вивчення теорії проблеми на засіданнях МР, ШМО, творчих груп шляхом самоосвіти

· організація диспутів, круглих столів

· проведення психолого-педагогічного семінару з вивчення проблеми

2017 –

2018 н.р.

· накопичення теоретичних знань

· підготовка до практичної діяльності

· творчі розробки з проблеми

Практичне дослідження проблеми

· проведення тематичних педрад, семінарів-практикумів, тренінгів

· проведення методичних днів, тижнів, декад

2018 –

2019 н.р

· удосконалення науково-методичної бази та НМЗ предметів

· створення умов для профільного спрямування учнів

Функціонування

· всебічне застосування технологій особистісно- орієнтованого навчання вНВП

· апробація експериментальних проектів та програм, спрямованих настимулювання особистісного розвиткуучнів

2019 –

2020 н.р.

· формування передового педагогічного досвіду

· підвищення якості НВП таучасті учнів в конкурсах і олімпіадах

· створення моделі випускника школи

Рефлексивно-якісний етап. Пропаганда та розповсюдження досвіду

· систематизація матеріалу з проблеми, узагальнення та пропаганда досвіду

· оцінювання результатів

2020 –

2021 н.р.

· видання методичних посібників, публікації в пресі

· корекція моделі

Над вирішенням цієї проблеми працюють такі методичні об’єднання:

- іноземних мов (голова методичного об’єднання Гапон Т.М

вчителів початкових класів (голова методичного об’єднання Самаруха Г.В.);

- гуманітарних предметів (голова методичного об’єднання Скрипник Т.М.);

- природного циклу (голова методичного об’єднання Антонюк І.І.);

- математики та інформатики (голова методичного об’єднання Кравченко Л.М.);

- фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни (голова методичного об’єднання Пічкурова Т.Ю.);

- класних керівників (голова методичного об’єднання Томенко Л.О.).

Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроків. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювались як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних робіт, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.Велика увага приділялася обговоренню нових стандартів освіти початкової та середньої школи, а саме другим та п'ятим класам.

Протягом 2015-2016 навчального року методичною радою були розглянуті питання інноваційної діяльності вчителів, обговорення та підготовка до проведення міських та обласних семінарів, аналіз роботи педагогічного колективу із різних проблем, питання підготовки та проведення державної підсумкової атестації.

Участь школи в інноваційних проектах

Всеукраїнський рівень
1. Науково-педагогічний проект " Інтелект України"
2. "Intel". Навчання для майбутнього.
3. Національний проект " Відкритий світ"
4. Всеукраїнській експеримент за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо».
Міжнародний рівень
1. Програма обміну для старшокласників FLEX
2. Українсько-польський проект "Перспектива SOWARD"
3. Програма сприяння просвітницький роботі " Рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя
Обласний рівень
1. Конкурс-захист Web-сайтів навчальних закладів
2. Програма "Підвищення інформованості молоді про СНІД - основа здоров'я нації в майбутньому"
Локальний рівень
1.Електронна автоматизована програма " Бібліограф. Каталог"

Головними завданнями роботи педагогічний колектив школи визначає:

• Виховання учня як вільної, демократичної, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості;

• Формування в учнів бажання досконало володіти іноземними мовами;

• Сприяння самовираженню, самореалізації особистості учня в процесі оволодіння фоновими знаннями та культурою народу, мова якого вивчається;

• Всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків, здібностей;

• Виховання особистості відповідальності та толерантності;

• Створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя

• Гармонізація сімейно-шкільного виховання;

• Використання інтелектуально-естетичних засобів дозвільної системи.

Формування в учнів навичок використання інформаційно-комп'ютерних технологій.

На головну

Кiлькiсть переглядiв: 1201

Коментарi