Звіт рою " Урус Шайтан" про Добре діло ( Екологічний прроект " Посади дерево- збережи життя")

Щоб берегти землю, природу,

Треба її полюбити,

Щоб полюбити, треба пізнати.

Пізнавши – неможливо не полюбити.

М. Пришвін

У матеріалах розкрито питання розробки та впровадження в шкільне життя Доброго ділароєм «Урус Шайтан», а саме Проекту екологічного спрямування «Посади дерево- збережи життя».

Мета заходів цього проекту: розвиток екологічної свідомості учнів як сукупності знань, мислення, почуттів; формування готовності до активної природоохоронної діяльності, потреби в благочинній діяльності.

Досягнення цієї мети можливо за умови систематичної роботи з формування в учнів системи наукових знань, спрямованих на пізнання законів Природи і суспільства, процесів і результатів взаємодії людини, суспільства і Природи, при сформованості у дітей потреби в спілкуванні з Природою і готовності до природоохоронної діяльності.

У звіті розкрито форми взаємодії учнів у команді, роль кожного із учасників в акціях, співпраця з іншими учнями школи та дорослими. Школярі 8-10-х класів стали учасниками екологічних заходів, ділилися новими ідеями, розробляли форми проведення нових справ. Усіакціїбулиорганізованіза ініціативою рою «Урус Шайтан», де кожен член команди та залучені до акцій школярі змогли проявили максимум самостійності відповідальності, отримали особистий досвід етични хпереживань і відчуття своєї значущості, здатності допомагати.

2. Додаткові відомості

2.1 Місце та адресна спрямованість:

Бориспільський НВК імені Костянтина Могилка, м. Бориспіль, вул.. Володимира Момота,16а

Час та тривалість: з вересня 2018 року по квітень 2019 року

Учасники проекту:рій « Урус Шайтан», учні 1-11-х класів, адміністрація закладу, директор Садового центру « Садовий БУМ» Камєнєва І.Т., Голова міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги Гах І.Р.

Список рою « Урус Шайтан»

Бориспільського НВК імені Костянтина Могилка

№ п\п

П.І.Б.

Клас

1.

Луцюк Дмитро Сергійович

8-А

2.

Чернуха Дмитро Олексійович

8-А

3.

Кур'ята Андрій Олександрович

8-Б

4.

Іваненко Дарина Павлівна

8-Б

5.

Мельник Іван Олександрович

8-Б

6.

Душко Владислав Ігорович

9-А

7.

Регеша Олександр Миколайович

9-А

8.

Гудиря Анна Володимирівна

10-А

3.Опис Доброго діла

Проект «Посади дерево – збережи життя»

Природа – такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо.

І.П. Бородін

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на кожного жителя міста повинно припадати 50 кв. м зелених насаджень. Дерево середніх розмірів за добу відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей. Зелені насадження поглинають до 80 % аерозолів і пилу. На листках дорослих дерев за літо осідає в середньому до 20-25 кг пилу. Запиленість житлового мікрорайону за наявності зелених насаджень на 40 % нижча, ніж без них. Багато рослин чутливі до забруднення атмосферного повітря. Рослини-індикатори вказують на наявність забруднювачів повітря, дають змогу зробити висновки про шкідливість тих чи інших речовин для природи та людини.

Мета проекту:

-формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ;

-формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності; віри у свої сили;

-сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадянських дій;

-здійсненняеколого-просвітницької роботи;

-залучення учнів до практичної діяльності з розв'язання проблем навколишнього середовища місцевого значення.

Завдання проекту:

- організація практичної діяльності учнів, спрямованої наозеленення пришкільної території;

- організація співпраці із зацікавленими в озелененні.

Очікувані результати проекту:

-озеленення пришкільної території;

- уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;

- уміння співставляти можливості й інтереси;

- навички ефективного спілкування, участі в житті громади;

- навички володіння методикою проведення ділових зустрічей.

- усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на загальнолюдські цінності;

-знання джерел екологічної небезпеки.

Методи реалізації: пошукова робота; групова співпраця; практична робота.

Мотивація:

- можливість творчої самореалізації та самовдосконалення;

- усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист,

збереження природи;

- можливість збереження та примноження краси довкілля рідного краю;

- усвідомлення значущості природоохоронного підходу до довкілля.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

-узгодження питань про проектну діяльність з адміністрацією навчального закладу, учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні навчальних завдань проекту, тощо ( члени рою, заступник з НВР Залевська Н.М., заступник директора з господарської частини Червона І.Г., вчитель біології Антонюк І.І.)

-формування групи учасників проекту;

-проведення тренінгового заняття (жовтень 2018р. ) „Екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання” ( відповідальні : рій « Урус Шайтан», вчитель біології Антонюк І.І, учні 8-11 класів)Фото 1, 2 Додаток 1.

-стимулювання пошукової роботи;

-визначення цілей, часу здійснення проекту та потрібних ресурсів;

- планування роботи з урахуванням плану роботи навчального закладу;

/Files/images/proekt/т1.jpg

-колективне обговорення запланованої діяльності. /Files/images/proekt/т9.jpg

ІІ етап - збір необхідної інформації:

-обговорення й вибір методів дослідження та пошуку інформації (опитування, спостереження, бесіди з адміністрацією школи) ;

-визначення загальної площі ділянки біля школи – 2,4 га;

-дослідження потенційних місць, які потребують озеленення - алея, що веде до школи, територія вздовж дороги, навколо школи;

-обґрунтування необхідності озеленення місцевості,

-узгодження питань, пов'язаних із реалізацією проекту, зустріч з Головою міського осередку всеукраїнської екологічної ліги Гах І.Р на тему: «Екологічні проблеми м.Борисполя» (листопад 2018)

-пошук інформації про рослини, що використовуються для озеленення міст, зустріч з директором Садового центру « Садовий бум» Камєнєвою І.Т. (квітень 2019). Додаток 2

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності:

-узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;

-планування діяльності для вирішення проблеми, розподіл завдань;

-визначення необхідного бюджету ( 20 000 грн.), ресурсів, проведення благодійного ярмарку з метою збору коштів на придбання саджанців (:Регеша О. Іваненко Д, Кур'ята Андрій, практичний психолог Ярова О.М.);ФФ

/Files/images/proekt/т2.jpg

Фото 5

-випуск плакатів із закликом до учнів підтримати заплановану діяльність

( відповідальні: Гудиря А., Іваненко Д..). Фото 6

IV етап - етап діяльності:

-реалізація завдань, запланованих на ІІІ етапі;

-проведення консультації з фахівцями з озеленення;

-пошук посадкового матеріалу;

-організація співпраці з директором Садового центру « Садовий БУМ» с. Іванків Камєнєвою Іриною Тарасівною з метою закупівлі саджанців .


Фото 6


-висаджування дерев, кущів (вересень, квітень) . Фото 7, 8, 9, 11, 12

Фото 7

Фото 8

V етап – презентація й оцінювання результативності проекту:

-обробка й оформлення результатів виконання проекту (створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації);

-представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, ----поширення інформації про проведену роботу на сайті школи;

-оцінювання результатів з огляду на початкові цілі;

-узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і найбільш слабких сторін роботи;

-визначення можливостей подальшого розвитку проектної діяльності.

Необхідні умови: ініціативна група; залучення громадськості; допомога садового центру, комунального господарства.

Ресурси: посадковий матеріал, інструменти, папір для листівок, плакатів.

Фото 9

Фото 11

Фото 12

4.Підсумки, висновки

Особливу значущість для формування в учнів ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів мають шкільні благодійні акції соціального спрямування, такі як благодійний ярмарок, у результаті якого зібрані кошти у сумі 22 500 грн. пішли на закупівлю саджанців, акція « Посади дерево- збережи життя» та інші. Їх мета - відродження в Україні благодійної діяльності як норми суспільного життя,формування у дітей потреби в спілкуванні з Природою і готовності до природоохоронної діяльності.

У нашому закладі така робота відкрила можливості наблизити життєдіяльність дитини в школі до дорослого життя, усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на загальнолюдські цінності.

Здійснення еколого-просвітницької роботи за ініціативою рою « Урус Шайтан» сприяла консолідації зусиль шкільного колективу щодорозв'язання проблем навколишнього середовища місцевого значення, а саме озеленення пришкільної території. Акція висвітлена на сайті

Додаток1.

Тренінгінгове заняття на тему: «Екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання»

Коли висохне останнє дерево і помре остання тварина, ви зрозумієте, що у

Всевишнього для вас немає іншої Землі.

Б.Д. Орлі

Мета: розширити знання про екологічні проблеми, з’ясувати їх причини та наслідки, шляхи покращення стану довкілля.

Обладнання:ватман, аркуші А-4,

Плакат з малюнком квіткової галявини. Квіти та метелики

Презентація „Глобальні проблеми людства”

Сонце в променях для надписів

Плакат «Посади дерево – збережи життя»

Плакат «Екологічний проект»

Хід тренінгу

І. Організаційний момент (привітання, тема, завдання, представлення)

ІІ. Вправа 1. «Знайомство»

Мета: створити доброзичливу атмосферу між учасниками.

Учні малюють на ватмані з ким вони себе порівнюють у світі тварин, виконують двоє учнів одночасно. Оформлюють малюнки на дереві життя.

ІІІ. Прийняття правил роботи

Правила:

- дотримуватись регламенту;

- висловлюватись по черзі;

- зберігати конфіденційність;

- бути активним;

- не перебивати один одного;

- бути взаємно ввічливими;

- взаєморозуміння

ІV. Вправа 2. «Очікування»

Мета: сформувати очікування певного результату кожним учасником.

Заздалегідь готується плакат з малюнком квіткової галявини. Учасники записують на окремих квітках свої очікування, презентують їх.

V. Мозковий штурм.

Перегляд презентації «Глобальні проблеми людства»

VI. Вправа 3. «Бажане довкілля»

Мета: Сформувати уявлення про бажане довкілля.

Робота в парах за плакатом «Сонце в променях». Учасники об’єднуються в пари, пишуть на промінцях «сонечка», яким хотіли б бачити навколишній світ. Озвучують свої побажання.

VII. Вправа «Сонце над квітковою галявиною»

Мета: Запропонувати і розглянути шляхи розв’язання екологічних проблем.

Учасники об’єднуються в 4 групи та виконують запропоновані завдання.

1. Виготовлення виробів з використаної продукції (пляшки, пакети тощо)

2. Плакат «Сміття, яке з’являється щодня»

3. Скласти план поведінки на природі

4. Плакат «Захистимо нашу планету»

VIII. Вправа «Справдження очікувань»

Мета: Визначити , чи справдились очікування тренінгу.

Учасники перевіряють свої очікування на квітках – якщо вони справдились – до квітки додається метелик. Чим більше метеликів – тим більше очікувань справдилось.

ІХ. Закриттятренінгу. Підбиття підсумків.

Що потребує нашого втручання в навколишнє середовище, щоб його змінити або поліпшити?

Чи потребує нашої допомоги шкільний сад, міський парк, дерева, що ростуть обабіч шляху; вулиця, що переповнена сміттям; річка, струмок, що протікають поруч?

Щокожний з нас може зробити для поліпшення екологічної ситуації в тій місцевості, де живе?

Додаток 2

Форзиція середня Лінвуд Латинська назва: Forsythia intermedia Lynwood ( вартість 50грн. , закуплено 50 шт.)

Форма: середньо ньо великий листопадний чагарник, в молодості вузький і вертикальний, пізніше з дугоподібно відхиленими короткими пагонами.

Розмір: заввишки 2 – 3 м і 2 м шириною, старі екземпляри однакові в висоту і ширину. Річний приріст у висоту 25 – 30 см., В ширину 25 см.

Листя: супротивно розташовані, яйцевидно-ланцетні, 8 – 12 см. Завдовжки, частково трійчастого, зелені, довго тримаються на кущі, осіннє забарвлення іноді світло жовто-фіолетова.

Цвітіння: яскраво-жовті соковиті квіти діаметром 2,5 -3,5 см., З’являються у великій кількості, рівномірно розподілені на втечу, в квітні – травні.

Коріння: м’ясисті, основні коріння широко поширені, мало розгалужені. Вимоги до сонця: сонце.

Вимоги до грунту: росте на всіх, не надто сухих, родючих ґрунтах, від кислих до лужних, віддає перевагу свіжим, не дуже вапняні.

При вирощуванні чагарників і карликових видів кипариса, слід забезпечити регулярний полив у спекотні дні. Рослина добре реагує на підживлення розчином коров’яку і суперфосфатом, які рекомендується проводити для молодого рослини – щомісяця починаючи з четвертого року життя – навесні і восени

Барбарис Тунберга ( вартість 100грн. – закуплено 100шт.) - кущ висотою до 2,5 м, з дугоподібними відхиленими ребристими гілками. Пагони яскраво-червоні або червоно-помаранчеві, пізніше бурі і темно-коричневі. Листя ромбоподібні овальні, округлі, на верхівці закруглені або трохи загострені, клиновидні, разом з черешком довжиною до 2 см, шириною 1 см; зверху яскраво-зелені, знизу сизі, восени яскраво-червоні. Колючки прості, пружні, завдовжки близько 1 см. Квіти в небагатоквіткових (2-5шт) суцвіттях, суцвіття короткі або одиночні, жовті, червоні зовні (діаметром до 1 см). Ягоди коралово-червоні, блискучі, еліпсоїдальної форми, довжиною до 1 см . Цвіте в травні. Плодоносить у вересні - жовтні.

Туя західна Смарагд 15-25см 0.5л Thuja occidentalis Smaragd (вартість 200гнр. – закуплено 18 шт.)

Характеристика рослини:

Максимальна висота: 4-6м

Форма: конусна

Щорічний приріст: 20-25см

Колір: насичений яскраво зелений

Відстань посадки для живоплоту: 50-60см

Властивості: морозостійка, вічнозелена

Використання: живоплоти, по одиночні посадки

Туя Смарагд є найбільш популярним видом. Це один з найкрасивіших сортів туї конічної форми. Ріст достатньо швидкий та ідеально симетричний. Середньорічний приріст дорослої туї смарагд 20-25см. Максимальна висота дерева 4-6м. Даний вид туї можна садити як по одиночно так і під живопліт. При цьому, якщо тую обстригати, вона стане дуже густою та насиченою. Смарагд не жовтіє зимою, а має завжди насичено зелений колір і є добре морозостійкою рослиною (добре переносить холодні зими)

Жовтень 2016 року. Учні нашої школи Демидовська Вікторія 11-б, Шокола Юлія 11-а взяли участь у проведенні Всеукраїнської конференції "Моя земля, земля моїх батьків очима сучасників" ( м. Миколаїв) секція "Археологічне краєзнавство", де зайняли І місце. Керівник - вчитель історії Томенко Лариса Олексіївна. Вітаємо !

12 травня 2016 року наш заклад радо вітав у себе гостей із Польші - письменників. У заході, присвяченому антології поезії взяли участь 30 учнів 9- класів, вчителі української мови та літератури


25 квітня 2016 року на базі Бориспільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Костянтина Могилка відбувся урок-презентація «Чорнобиль-чорний біль», метою якого було згадати про трагедію століття – вибух на ЧАЕС, поглибити знання учнів про неї, визначити негативний вплив аварії на стан навколишнього середовища та стурбованість кожного школяра за все, що відбувається навколо, вчити сприймати чужу біду, чужий біль як власний. У заході взяли участь близько 40 учнів дев’ятих та десятих класів, а також члени гуртка Малої академії наук учнівської молоді «Юний дослідник».
Вступним словом розпочала захід вчитель фізики Клязьміна С.А.: « Чорнобиль… Мертва зона… Сьогодні ці слова відлунюють у наших серцях гірким болем. Заростають деревами, кущами, травою опромінені села. Вони порожні, мертві. Про жахливу подію важко згадувати. Це сумні спогади, які не дають спокою все життя».
Було згадано про причини та наслідки аварії, евакуацію жителів, забруднення довкілля, побудову «саркофагу», зону відчуження, «повертанців». В короткому документальному фільмі діти змогли побачити все, що відбувалося в ті дні, а також те, що залишилося в зоні відчуження сьогодні. Найбільш активними учасниками заходу стали учениці 10 класу: Качан Настя, Залозна Анна, Холод Настя, Демидовська Вікторія, Петровська Діана.
Життя не зупинилося після найбільшої у світі ядерної катастрофи: триває будівництво, вирощується хліб, народжуються діти. Проте, скільки б не пройшло часу, все одно чорнобильський біль чорною гіркотою осідає в душах українців, ця трагедія навіки оселилась у людських серцях. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Чорнобильська трагедія жорстоко нагадує нам про те, що люди ще не зовсім освоїли могутню енергію атома.

20.11.2015р. у м. Миколаєві відбулася всеукраїнська конференція " Моя батьківщина - Україна очима сучасників". Наші учні Шокола Юлія 10-А та Демідовська Вікторія 10-Б стали її лауреатами. Вітаємо! ( науковий керівник Томенко Л.О.)

На головну

Кiлькiсть переглядiв: 625

Коментарi